FMCK Boden kallar till årsmöte den 23/2.

FMCK Boden årsmöte

FMCK Boden kallar till årsmöte den 23 februari 2020 kl. 14:00.
Plats: Kårlokalen i Boden.

Valberedningen har färdiga förslag till val.
Alla FMCK Bodens medlemmar önskas välkomna!

//Styrelsen för FMCK Boden.