Ny medlem och befintlig medlem gör likadant för att betala medlemsavgiften:

Avgift 2022
Enskilt: 200 kr/år.

  1. Inbetalning 
    Plusgiro: 61951-0,
    Ange: namn, telefon nr.

2. Skicka e-mail (även befintliga medlemmar)
tillreg@fmck-boden.se
Ämne: Betalat mdlavg.
Text: Namn, Personnr, Adress, Telefon, E-mail samt eventuellt SMC-medlemsnr.

Om du är medlem sedan tidigare behöver vi ha din betalning före den sista mars för att det inte ska bli avbrott med tidning, registerhantering och försäkring.

Om du inte är medlem sedan tidigare så är är allting klart efter att betalat in och skickat e-postmeddelandet.

Välkomna till våra roliga aktiviteter 2022!