Gruskurser 2022

FMCK Boden kommer i samarbete med SMC Norrbotten hålla Gruskurser för MC258 och Civila trafikförsäkrade mc.

Kurserna kommer att vara i Boden den 21-22 maj. Läs mer om dessa under Aktiviteter 2022.