Riksstämma 2020

I år deltar FMCK Bodens styrelse på FMCK Riksstämma. Coronasituationen som världen befinner sig i gör att kårstämman i år sker via videokonferens. Detta gör det möjligt för huvuddelen av FMCK Bodens styrelse att vara närvarande.