Ny medlemsavgift 2021

fick boden

Från och med 2021 har vi ny medlemsavgift på 200 kr.

Familjemedlemskap finns inte längre som medlemsform, utan alla som är medlemmar är individuella medlemmar.