FMCK Bodens kallar till kårstämma

fmck

FMCK Boden kallar till kårstämma den 26 februari 2023 kl. 16:00.
Plats: Kårlokalen, Boden

Valberedningen har färdiga förslag till val.
Alla FMCK Bodens medlemmar önskas välkomna!