FMCK Boden kallar till kårstämma

FMCK Boden kallar till kårstämma den 11 februari 2024 kl. 16:00.
Plats: Kårlokalen, Boden

Valberedningen har färdiga förslag till val.
Alla FMCK Bodens medlemmar önskas välkomna!